jj, bylo to super, vc. tech uchylaku v cernym co se nalifrovali do busu, a ta kocka ochcala kazdej patnik na vsech odpocivadlech. ... a ti z Ostravy byli z Jeseniku a Hodonina . Takze ... 12.8. v Roxy, Let´s go Murphys smileysmiley